Dotační programy

Kotlíková dotace

Dotaci ve výši až 120 000 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.

Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun.

Jak požádat o dotaci? Kotlíkové dotace administrují pro občany krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

Pokud se nechcete zabývat papírováním nebo hlídat každý termín, můžeme vaši žádost zpracovat kompletně za vás od podání, až po závěrečné vyúčtování na konci projektu. Pro více informací o kotlíkové dotaci pro vaši nemovitost klikejte ZDE.

 


 

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je oblíbený dotační program zaměřený na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám můžete získat státní podporu na snížení energetické náročnosti vašeho domu ve třech oblastech podpory:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  3. Efektivní využití zdrojů energie

Pokud se nechcete zabývat papírováním nebo hlídat každý termín, můžeme vaši žádost zpracovat kompletně za vás od podání, až po závěrečné vyúčtování na konci projektu. Pro více informací o NZÚ pro vaši stavbu klikejte ZDE.

 


 

Dešťovka

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený v rámci Národního programu Životní prostředí. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

  1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady
  2. akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku
  3. využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové

Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Pokud se nechcete zabývat papírováním nebo hlídat každý termín, můžeme vaši žádost zpracovat kompletně za vás od podání, až po závěrečné vyúčtování na konci projektu. Pro více informací o dotaci na dešťovou vodu klikejte ZDE.